Meer nieuws

Hieronder staan de oudere berichtenNieuws

augustus 2020

Vanaf 1 augustus tot 1 november 2020 mag er een toeslag worden berekend aan de patient. In deze update is dit aangepast (o.a. C88 - Toeslag extra kosten SARS-CoV-2.

Let wel op dat enkele verzekeraars al hebben doorgegeven dat ze dit niet zo snel kunnen verwerken en wordt gevraagd deze nieuwe codes pas half augustus te declareren.


Om de tarieven door te voeren dient u linksonder de knop aan te klikken in het hoofdscherm (doorvoeren tarieven). Controleer ook even in de verrichtingenlijst of dit is gelukt.

In JDS kunt u ook een knop aanmaken (bijvoorbeeld C88) in het invoerscherm (onderaan). Ga hiervoor naar Instellingen - Vormgeving. Kijk of er nog vakjes vrij zijn of wellicht dat u een andere niet meer gebruikt.
Het eerste vakje is wat u ziet op het scherm, dus geeft u in wat u zou willen (wel kort houden) en daarachter tikt u de code C88 in. Na ''Ok' klikken is deze knop toegevoegd.


januari 2017

De laatste belangrijke wijzigingen zijn:
* Zorgmail koppeling
* Online de Privacyverklaring en Algemene voorwaarden
* Ook zijn de verwerkersovereenkomsten verstuurd


december 2016

Per 1 januari zijn onze contactgegevens gewijzigd. Bekijk deze hier. Het oude telefoonnumer is dan niet meer in gebruik.


11 februari 2016

Dinsdag 11 februari organiseren wij bij Arseus Dental, Cartografenweg 18, 5141 MT te Waalwijk een informatieavond omtrent de samenwerking met Software of Excellence. Wilt u hierbij aanwezig zijn vul dan het registratieformulier in.
Ook bent u van harte welkom op Dental Expo - RAI Amsterdam.


januari 2016

Zoals u inmiddels vernomen zult hebben, zijn wij (JDS Automatisering bv) met ingang van 1 januari 2016 samengegaan met Software of Excellence Nederland. Om u op de hoogte te stellen van de gevolgen van deze samenwerking en uw vragen te kunnen beantwoorden, nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 19 januari aanstaande, aanvang 20.00 uur in Van der Valk Hotel Almere, Veluwezoom 45, 1327 AK Almere. .


1 januari 2016

Bent u klaar met invoeren voor 2015, dan kunt u hier de update 1 januari 2016 downloaden i.v.m. de nieuwe tarieven.


1 juli 2015

Hier kunt u de update 1 juli 2015 downloaden (i.v.m. de tariefswijzigingen). Wel eerst de verrichtingen invoeren tot 1 juli. Declareren hoeft niet.


13 februari 2015

Hier kunt u de update 2015 downloaden (versie 13 februari 2015). Inclusief verbeteringen/aanpassingen, zoals de vullingen.


3 januari 2014

In deze laatste versie hebben we een aanpassing gedaan voor het printen van acceptgiro's (ook voor C-contract). Nu wordt automatisch het oude banknummer van de patiënt gewijzigd naar IBAN. U dient hiervoor wel verbonden te zijn (tijdens het printen van de acceptgiro's) met internet.

Ook kunt u in JDS linksboven via Instellingen - Vormgeving het gele blaadje (memo) verbergen als u bij Invoeren verrichtingen een patiënt oproept.


20 december 2013

De update 1-1-2014 kunt u hier downloaden. Ook is inmiddels de brief naar iedereen verstuurd. Hierin staat onder meer wat er is gewijzigd m.b.t. IBAN/SEPA.


4 juli 2013

Hier kunt u de laatste update doorvoeren.
In deze versie komt ook het BSN weer in beeld gebruik van de knop COV.


1 juli 2013

Vanaf juli 2013 is de COV-check (Vecozo) gewijzigd. Adresgegevens worden niet meer teruggekoppeld.
Inmiddels hebben wij iedereen hierover een brief verstuurd met meer informatie.


1 sep 2013

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft per 1 mei 2013 een aantal toelichtingen en omschrijvingen gewijzigd. In deze versie zijn alle wijzigingen verwerkt.


28 februari 2013 - UPDATE I.V.M. ELEMENTNUMMERS BIJ TECHNIEKKOSTEN

Klik hier om de laatste update door te voeren.
Zoals u wellicht weet is er een lange discussie geweest/gaande over het wel of niet melden van het elementnummer bij techniekkosten. Jarenlang is dit niet nodig geweest, alleen de Achmea groep was van mening per 1 januari 2013 dat dit wel moest.
Op de papieren declaraties is deze vermelding niet nodig (Na een uitspraak van ZN en/of EI Vektis). Wat betreft het digitaal declareren heeft Achmea na langdurig overleg wel haar zin gekregen. Waarom in de papieren en digitaal declareren dit verschil zit is ons echter niet bekend.
Het zit namelijk zo: Als u declareert en u koppelt de techniekkosten aan de verrichting het elementnummer al bekend is bij de verrichting.
Verrichtingen die al zijn ingevoerd maar nog niet zijn gedeclareerd hoeft u niets aan te veranderen. Tijdens het declareren en koppelen van de techniekkosten worden de elementnummers erbij gezocht.
Kortom: U merkt verder niets van deze wijziging.


9 januari 2013 - Verbeteringen Update 2013

Hier kunt u de meest recente versie voor 2013 downloaden en doorvoeren.

Deze bevat de volgende verbeteringen:
* Invoeren via de Status en dan aanklikken wortelstift gaf nog een oude code.
* De knop Anamnese kan nu ook met rechts worden aangeklikt. Zo kan bij geen bijzonderheden in een handeling de datum van de Anamnese worden geactualiseerd.
* Vullingen invoeren is weer mogelijk met bijvoorbeeld +e, +o etc... Bijvoorbeeld 15mod+e
* Gebruikt u de knop ta (tandsteen verwijderen (M03)) dan kunt u nu na het aanklikken van deze knop de minuten ingeven dat u bezig bent geweest. Het systeem berekent dan zelf de eenheden.
* Aanpassing m.b.t. de bitewings (x10).
* Bij de optie zoeken verrichtingen zijn nu ook de ortho codes (F) zichtbaar.
* Tijdens invoeren voorschot (VS) ontstond een foutmelding.
* Eigenschappen van de afspraak in de stoelen-agenda was erg klein. Nu weer groot.
* Twee typefoutjes eruit gehaald in de verrichtingenlijst.


21 december 2012 - Update 2013

U kunt nu de update 2013 downloaden en doorvoeren. De brief met alle informatie is vandaag verstuurd.
Maak vooraf een goed kopie/back-up en voer dan de update door.

Enkele oplossingen bij het doorvoeren van de update:
* Blijft de update in een soort 'loop' hangen: Sluit het setupscherm helemaal af en voer dan op iedere computer de update door vanaf onze site (computer voor computer).
* Bij sommige browsers start de update niet vanzelf op of wordt tegengehouden: Hier kunt u een zip bestand downloaden. U ziet hierna het bestand 'upd2013.exe' in beeld komen. Dit bestand dubbelklikken zodat de setup start.


24 juli 2012 - Enkele wijzigingen / verbeteringen

De laatste update heeft de volgende wijzigingen/verbeteringen:
* Belangrijke aanpassing i.v.m. crediteren via vecozo en/of factoring.
* De knop anamnese kleurt niet meer licht rood maar krijgt een blauw streepje.
* Rechts klikken op de knop 'uitl.hist' kan alleen het memoveld (gele blaadje) worden geprint.
* In de anamnese bij het veld opmerking kan een pop-up worden ingesteld. Als hier een opmerking vooraf wordt gegaan door een ! (uitroepteken) dan komt deze naar voren.


1 juli 2012 - Update i.v.m. wijzigingen in de Prestatiecodelijst van Vektis

Per 1 juli zijn er weer wijzigingen in de Prestatiecodelijst doorgevoerd. Deze zijn verwerkt in onze nieuwste update.
U kunt hier lezen wat de wijzigingen zijn.
Vergeet niet na het doorvoeren van de update de bedragen te controleren voor de gewijzigde codes.


1 mei 2012

Vanaf hier is de nieuwste update de downloaden i.v.m de uitbreiding in de prestatiecodelijst. Een aantal zijn nieuw en ook komen er een paar te vervallen. In onze brief kunt u hierover meer lezen.
Heeft u vragen over de inhoud/betekenis van deze codes of de letteraanduidingen achter de codes neem dan contact op met uw beroepsvereniging.
Tevens wordt de gehele knop Anamnese licht rood als u nog nooit in de anamnese bent geweest.


18 april 2012 - Wijzigingen in de Prestatiecodelijst van Vektis

NZa/ZN heeft, zonder enige vorm van overleg en communicatie, en aantal wijzigingen in de Prestatiecodelijst van Vektis doorgvoerd. Deze informatie is nu pas aan ons verstrekt en wij gaan dit zo snel mogelijk aanpassen. Binnenkort kan dan ook vanaf onze site een update worden gedownload waarin deze wijzigingen zijn doorgevoerd.
ZN heeft wel gevraagd aan de zorgverzekeraars om hier coulant mee om te gaan. Worden er toch declaraties afgewezen vragen wij u contact op te nemen met uw beroepsvereniging, zodat zij dit kunnen melden.


Verbeteringen - Update 2012

De update voor 2012, die u hier vindt, is bijgewerkt t/m 21 februari 2012 en bevat de volgende verbeteringen/aanpassingen:
* Aanduiding techniekkosten anders op de nota en begroting.

Verbeteringen/aanpassingen t/m 10 februari 2012:
* C90 en ZZZ-codes gaan nu altijd naar de pa kant.
* Uitdraai totaalstaat bij declaratie MZ aangepast.
* Zoeken verrichtingen verbeterd, ook i.c.m. een vraagteken.
* De functie 'sort' werkt weer.
* Indeling 'Extra tekst' uitgebreid. Nu ook voor begroting.

Verbeteringen/aanpassingen t/m 16 januari 2012:
* Aanpassing als u voor de jeugd een zv-tabel (10,11,12) berekent en de volwassenen uw standaardtarief.
* Bij invoeren van elementnummer+opg kwam de verkeerde code naar voren.
* Krijgt u steeds een melding dat de update moet worden doorgevoerd en u werkt onder Windows 7: Start dan de computer opnieuw op en voer vanaf onze website opnieuw de update door.
* Op uw website (via Pharmeon uploaden prijslijst) komt de omschrijving twee keer achter elkaar naar voren.
* Printen prijslijst nu ook aanduiding * voor techniekkosten.
* Na het aanklikken van de knop 'Anamnese' komt er melding dat u het bestand tabctl32.ocx mist.
* De codes zoals bijvoorbeeld G611I kunnen nu ook worden gebruikt als invoercode.
* Bij gebruik techniekkosten W00 en X00 ontstond een foutmelding.
* Crediteren (dubbelklikken in de historie) verbeterd.
* Optie 'decl. vlgs logb.' geeft een melding na declaraties in 2012.
* Printen van de Status en proefrun aangepast
* Meerdere codes waren niet direct te zien in de status of werden verkeerd weergegeven.
* Invoeren reeks sealings ging naar de oude code.
* Bij het printen/exporten mist u onderaan een regel/verrichting en/of in sommige gevallen komt er juist een extra regel bij.
* In het scherm 'Invoer verrichtingen' werkt een sneltoets niet correct.
* Aanklikken wortelstift via de status ging naar de oude code.
* Bij de oude ortho-codes zijn 5 posities zichtbaar i.p.v. 6.
* Plan uitvoeren of verwijderen verbeterd.
* Ook mogelijk om alleen de jeugd te koppelen aan een zorgverzekeraar.

Voor dit alles geldt: Voer de update 2012 vanaf onze website opnieuw door!


22 december 2011 - Update 2012 beschikbaar

De update voor 2012 is inmiddels verstuurd. Wilt u de update al doorvoeren klik dan hier. Lees wel eerst onze informatiebrief uitvoerig door.
Voer deze update door als u geen verrichtingen meer gaat invoeren voor 2011. De bedragen van de oude codes komen allemaal op nul te staan. U kunt dan nog wel de verrichtingen invoeren met een uitroepteken(!) voor de oude code, bijvoorbeeld: !c11 en dan handmatig het bedrag ingeven.

Belangrijke punten vooraf:
* Print eerst de huidige (2011) verrichtingenlijst uit i.v.m. dat de bedragen straks op nul worden gezet.
* Wij adviseren om eerst alles voor 2011 te declareren.
* Voordat u de update doorvoert en/of wijzigingen aanbrengt maak altijd eerst een back-up/kopie.
* Als u in 2012 gaat beginnen voer dan wel eerst de update door i.v.m. de nieuwe codes.

Naast de update ontvangt u ook een brief met alle wijzigingen, zoals:
* Meerdere prijslijsten in de praktijk.
* Mogelijkheid om prijslijst(en) van zorgverzekeraar(s) te koppelen.
* De prijslijst uit de eerder ingevulde tabel importeren.
* Printen/Exporteren (naar Pharmeon) van de prijslijst. Eventueel nul bedragen uitzonderen.


22 november 2011 - Invultabel Vrije prijzen 2012

Zoals ieder jaar ontvangt u van ons in december de update waarmee alles wordt aangepast voor het nieuwe jaar. In deze update zullen vanzelfsprekend de nieuwe codes worden toegevoegd.

Wel kunt u eventueel alvast de prijzen invullen voor 2012. Deze invultabel vindt u hier en kunt u het beste downloaden en installeren waar u ook JDS WIND! draait. Na de installatie staat op uw bureaublad een snelkoppeling 'JDS Vrije Prijzen'. Als u deze heeft ingevuld dan kunt u straks in december na het doorvoeren van de update deze tabel gebruiken/importeren. Dit wordt natuurlijk uitgelegd in de brief.
Deze tabel is bedoeld voor de standaard prijslijst, straks (met de update van december) kunt u eventueel de prijzen per tandarts en/of per zorgverzekeraar invullen.


11 juli 2011

Omdat de nieuwe ortho-lijst bestaat uit 6 cijfers en allemaal beginnen met 221 kwamen hierover nogal wat vragen en wensen. Nu ziet u dan ook de 6 cijfers in de historie van de patiënt. Ook worden deze cijfers getoond bij het toekennen van de techniekkosten, maken van een begroting en afdrukken van een directe nota. Tevens kan de maandaanduiding weer worden gebruikt zoals oru, ort etc...


1 juli 2011

Vanaf vandaag is er een nieuwe orthodontielijst. De 'oude' D-codes komen hiermee te vervallen.


1 mei 2011

In de Agenda blokken en/of vrij plannen is nu eenvoudiger. Deze optie werkt ook i.c.m. de Webagenda. Tevens zijn er aanpasssingen in de Paro-module: Deze kan in zijn geheel worden getoond op scherm en ook worden gemaild.


25 januari 2011

De opmerking/vraag als een patiënt 18 jaar wordt is aangepast. Tevens is de tijd dat het datumveld van de laatste bitewings rood wordt zelf in te stellen d.m.v. rechts klikken op dit veld.


4 januari 2011

In de laatste versie hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd, nl: Aanpassing voor de COV-check i.v.m. o.a. Menzis en het rood worden van het vakje Bitewings en/of OPG's langer dan twee jaar geleden.


30 december 2011
Wat te doen als E-mail add-on installatie niet werkt

Krijgt u bij het doorvoeren van de update de melding dat de 'Setup wordt beëindigd': U mist dan in Windows Microsoft.net Framework. Dit stukje software is nodig om ons e-mail programma te gebruiken. Klik hier om dit onderdeel van Microsoft te installeren. Hierna kunt u weer verder met onze update.
Let op: Dit werkt niet als u Microsoft Windows 2000 of lager gebruikt.


24 december 2010 - UPDATE 2011 BESCHIKBAAR

Vandaag is de update voor 2011 verstuurd! Alle wijzigingen, opmerkingen etc. leest u in de brief. Let wel op dat u de update van 2011 pas uitvoert na u laatste werkdag in 2010 i.v.m. tariefswijzigingen.
Tijdens het doorvoeren van de update krijgt u meerdere schermen te zien. Dit kunt u vertrouwen en klik steeds op 'Volgende' om alles goed te installeren.


4 november 2010

Wie problemen heeft met de COV-check (Vecozo i.c.m. JDSBrug) kon hier de nieuwste versie downloaden. Er is een verandering geweest als een Zorgverzekeraar niet (op tijd) reageert.
Tevens kan in deze versie bij correspondentie, Status Praesens en gekoppelde documenten (onder het @) worden gemaild. Om deze, na het doorvoeren van deze update, te activeren gaat u in JDS WIND! linksboven naar 'Instellingen' en dan 'Gegevens Mailaccount'.


28 september 2010

De UPT-code E04 (toeslag roterend instrument) is nu te gebruiken (d.m.v. aanvinken) in de status. Ook meer dan 8 afspraken in de agenda afdrukken via een labelprinter is nu mogelijk.


1 juli 2010

Per patiënt kunt u aangeven of de nota (via Factoring) wel of niet moet worden doorgestuurd naar de Zorgverzekeraar. Ook kan bij 'E-mail afspraken' meer tekst worden ingevoerd.


17 maart 2010

Aanpasssing voor het inzien/opslaan DPSI-scherm.


5 januari 2010

Krijgt u een melding dat de kopie op extern medium niet lukt? Hiervoor is een aanpassing.


22 december 2009

De update is vandaag naar iedereen verstuurd. In de bijgevoegde brief staat alle benodigde informatie.


1 oktober 2009

Na het doorvoeren van de laatste update hoeft u niet de patiënt tijdelijk van AV-9 te halen als u een bedrag eenmalig wilt aanpassen (d.m.v. een uitroepteken voor de UPT-code).


23 juli 2009

Vanaf vandaag heeft JDS een vernieuwde website. Wij hopen dat u hier alles eenvoudig kunt vinden.


01 juli 2009

Zoals u weet is per 1 juli 2009 het gebruik van BSN verplicht. De software van JDS was hier al op aangepast en u hoeft dan ook geen nieuwe update te installeren.